Presentation

Presentation av Selja-Långlets Friskola Ekonomisk förening

Föreningens verksamhetsidé är att genom kooperativa arbetsformer främja arbets- glädje, gemenskap och utveckling för barn, föräldrar och personal.

Vår värdegrund:
Alla är olika och Alla ska bemötas med respekt
Detta antagande ligger till grund för:
– de beslut vi fattar i vår verksamhet.
– hur varje ledare bemöter varje barn.

Det sker genom att medlemmarna och de som utnyttjar föreningens tjänster deltar i verksamheten genom aktivt föreningsarbete.

Föreningen har anställd personal för den dagliga och pedagogiska verksamheten.

Skolan och verksamheten i övrigt uppfyller de krav som skolverket, skolinspektionen, kommunala organ och andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa på verksamheten.

Skolinspektion 2016 – Enkätresultat för vårdnadshavare förskoleklass

Skolinspektion 2016 – Enkätresultat för vårdnadshavare grundskola

Skolinspektion 2016 – Enkätresultat för pedagogisk personal grundskola

Skolinspektionens beslut efter ”Förstagångsbesök” den 22 maj 2012

Skolinspektionens beslut efter Regelbunden tillsyn 2013

 

 

Ansök om en plats för ditt/dina barn redan idag!
Ansökningsblankett till förskolan hittar du här, till friskola och fritids hittar du här

Kontakt

SOL Friskola
Samsgärdsv. 34
792 94 Mora
kontakt@solfriskola.se
Org nr: 769621-2625

Förskola:
0250-310 19
Förskolechef:
Lise-Lotte Smolle

F-6 skola och Fritidshem:
0250-310 23
Rektor:
Cecilia Benjaminsson
073-074 38 30

Kök:
0250-310 23
Anna Persson

Frånvaroanmälan:
Schoolsoft
eller ring!