Helena Alvpihl

Helena Alvpihl är lärare i svenska och matematik för mellanstadiet. Här kan man läsa om hur hon jobbar med de olika ämnen hon undervisar i.

Svenska

I svenska åk 4-6 arbetar vi med cirkelmodellen när vi skriver texter. Den består av fyra steg, att bygga kunskap och begrepp inom ämnesområdet, att läsa och undersöka exempeltexter, att skriva tillsammans och att skriva på egen hand. I varje arbetsområde, t.ex. berättande text, ingår alltid momenten läsa, skriva och tala. Vi arbetar också med drama, högläsning, läsförståelse och språklära, som t.ex. stavning, ordförståelse, meningsbyggnad och grammatik.

Matematik

I matematik åk 4-6 varvar vi gemensamma genomgångar, nivåanpassat arbete i matteboken med arbete med laborativt material, som t.ex. trästickor, centikuber, tärningar och olika spel/lekar. Problemlösning ingår i alla arbetsområden. Vi använder oss också av olika matte-appar på Ipad och färdighetsträning på olika mattesidor på internet.

Under höstterminen ligger alltid fokus på taluppfattning som till exempel positionssystemet, huvudräkning och skriftliga räknemetoder i de fyra räknesätten. Under vårterminen ligger fokus på geometri.

 

Ansök om en plats för ditt/dina barn redan idag!
Ansökningsblankett till förskolan hittar du här, till friskola och fritids hittar du här

Kontakt

SOL Friskola
Samsgärdsv. 34
792 94 Mora
kontakt@solfriskola.se
Org nr: 769621-2625

Förskola:
0250-310 19
Förskolechef:
Lise-Lotte Smolle

F-6 skola och Fritidshem:
0250-310 23
Rektor:
Cecilia Benjaminsson
073-074 38 30

Kök:
0250-310 23
Anna Persson

Frånvaroanmälan:
Schoolsoft
eller ring!