NO (kemi, fysik, biologi)

 

Inom NO jobbar vi också med en tvåårsplan för att täcka in allt centralt innehåll. Varje arbetsområde inleds likt SO:n med en presentation av kunskapskraven och arbetsområdets innehåll. Eleverna får sedan komma till tals för att önska aktiviteter för sin egen måluppfyllelse. Inom NO jobbar vi mycket visuellt och praktiskt. Vi läser väldigt sällan texter. De flesta lektioner innehåller någon form av film följt av en laboration och diskussion. Vi använder mycket av Hans Perssons experiment. Detta för att de är enkla och går att genomföra i ett vanligt klassrum http://www.hanper.se/ Vi jobbar med NTA-lådor i viss mån. NTA är ett färdigframtaget laborativt inlärningsmaterial. http://www.ntaskolutveckling.se/Teman/ Varje område kommer till oss i en stor blå låda. I denna låda finns allt material som man behöver.

 

Lärarna som undervisar i NO är:

Karin Lund

Karin Lund, åk 2-6

Linn Spånberg

Linn Spånberg, åk F-1

Ansök om en plats för ditt/dina barn redan idag!
Ansökningsblankett till förskolan hittar du här, till friskola och fritids hittar du här

Kontakt

SOL Friskola
Samsgärdsv. 34
792 94 Mora
kontakt@solfriskola.se
Org nr: 769621-2625

Förskola:
0250-310 19
Förskolechef:
Lise-Lotte Smolle

F-6 skola och Fritidshem:
0250-310 23
Rektor:
Cecilia Benjaminsson
073-074 38 30

Kök:
0250-310 23
Anna Persson

Frånvaroanmälan:
Schoolsoft
eller ring!