SO (samhällskunskap, Geografi, Historia och Religion)

 

Inom SO har vi en 2-års plan som vi arbetar efter för att täcka in alla centrala innehåll i LGR 11. Varje arbetsområde inleds med en presentation av kunskapskraven och arbetsområdets innehåll. Eleverna får sedan också komma till tals och får önska aktiviteter för sin egen måluppfyllelse. Vi jobbar med ”upplevelsebaserad pedagogik”. Detta innebär att de flesta arbetsområden inleds med en upplevelsedag. Lektionsupplägget ser ofta liknande ut. Först en genomgång av begrepp följt av film, text som sedan följs upp av någon praktisk uppgift. Inom de arbetsområden som det fungerar försöker vi göra studiebesök eller få besök av olika personer. Vi arbetar med EPA (enskilt, par, alla) då det är uppgifter som kräver diskussioner. Här förekommer ofta olika värderingsövningar i form av fyra hörn eller heta stolen. Detta för att så många som möjligt ska komma till tals och få ge uttryck för sina värderingar och åsikter.

 

Lärarna som undervisar i SO är:

Karin Lund

Karin Lund, åk 2-6

Linn Spånberg

Linn Spånberg, åk F-1

Ansök om en plats för ditt/dina barn redan idag!
Ansökningsblankett till förskolan hittar du här, till friskola och fritids hittar du här

Kontakt

SOL Friskola
Samsgärdsv. 34
792 94 Mora
kontakt@solfriskola.se
Org nr: 769621-2625

Förskola:
0250-310 19
Förskolechef:
Lise-Lotte Smolle

F-6 skola och Fritidshem:
0250-310 23
Rektor:
Cecilia Benjaminsson
073-074 38 30

Kök:
0250-310 23
Anna Persson

Frånvaroanmälan:
Schoolsoft
eller ring!