SO

samhällskunskap, Geografi, Historia och Religion

Inom SO har vi en 2-års plan som vi arbetar efter för att täcka in alla centrala innehåll i LGR 11. Varje arbetsområde inleds med en presentation av kunskapskraven och arbetsområdets innehåll. Eleverna får sedan också komma till tals och får önska aktiviteter för sin egen måluppfyllelse. Vi jobbar med ”upplevelsebaserad pedagogik”. Detta innebär att de flesta arbetsområden inleds med en upplevelsedag. Lektionsupplägget ser ofta liknande ut. Först en genomgång av begrepp följt av film, text som sedan följs upp av någon praktisk uppgift. Inom de arbetsområden som det fungerar försöker vi göra studiebesök eller få besök av olika personer. Vi arbetar med EPA (enskilt, par, alla) då det är uppgifter som kräver diskussioner. Här förekommer ofta olika värderingsövningar i form av fyra hörn eller heta stolen. Detta för att så många som möjligt ska komma till tals och få ge uttryck för sina värderingar och åsikter.

 

 

Lärare som undervisar i bild är:

Lärare

Klasslärare åk 5-6

View details

Svenska, SO/NO åk F-2

View details