Riddarskolan

Eleverna i åk 4 -6 går nu Riddarskolan som drivs av Skolkyrkan tillsammans med skolorna i Mora Kommun.  Som del i skolans värdegrundsarbete jobbar eleverna för att vinna fem stenar som var och en har viktig betydelse. Tålamodets sten (svart), som ska hjälpa eleven att lära sig nya saker, orka vänta på att det ska…