Skola

Rektor, Skolchef och Lärare

Engelska åk 4-6 och språkval engelska åk 6

Mer detaljer

Lärare, Fritidspedagog, Administratör och Resurs

Hemkunskap åk 6 och Livskunskap

Mer detaljer

Lärare

Svenska, Matematik, NO/SO/Teknik åk 6, Lästräning och Läsklubb

Mer detaljer

Svenska, Matematik, NO/SO/Teknik åk 4-5 och Språkval spanska åk 6

Mer detaljer

Förskoleklasslärare och Fritids

Förskoleklass och Bild åk F-6

Mer detaljer
Åsa Frykberg

Elevassistent, Fritids och Resurs

Musik åk F-6

Textilslöjd

Mer detaljer

Trä-och metallslöjd

Mer detaljer

Teknik, Matematik och Engelska åk F-3

Mer detaljer

Svenska, SO/NO åk F-3

Mer detaljer

Fritids och Resurs

Livskunskap, Rastaktiviteter, Lånebod och Puls på rasten

Mer detaljer