Skola

Rektor, Skolchef och Lärare

Engelska åk 4-6 och språkval engelska åk 6

Mer detaljer

Lärare, Fritidspedagog, Administratör och Resurs

Hemkunskap åk 6 och Livskunskap

Mer detaljer

Lärare

Klasslärare åk 5-6

Mer detaljer

Bildlärare och Fritids

Bild åk F-6 och Fritids

Mer detaljer
Åsa Frykberg

Lärare

Klasslärare åk 3-4, Musik åk F-6

Textilslöjd

Mer detaljer

Trä-och metallslöjd

Mer detaljer

Teknik, Matematik och Engelska åk F-2, Idrott F-4

Mer detaljer

Svenska, SO/NO åk F-2

Mer detaljer

Fritids och Resurs

Livskunskap, Rastaktiviteter, Lånebod, Resurs

Mer detaljer

Fritids och Resurs

Resurs åk 3-4

Mer detaljer