Alla är olika och alla ska bemötas med respekt

Det här är vår värdegrund. Den beskriver hur varje ledare bemöter varje barn och hur vi fattar beslut i verksamheten.

Varför en friskola?

Det hela började när den kommunala skolan i Selja/Långlet var nedläggningshotad i slutet av 2010-talet. Efter ett intensivt arbete av eldsjälar i Selja/Långlet kunde SOL starta som Moras första friskola höstterminen 2011. I verksamheten finns förutom skola även förskola och fritidshem.

Hur drivs skolan?

Selja-Långlets friskola ekonomisk förening är en medlemsdriven organisation och består i huvudsak av föräldrar till barnen i skola och förskola. Föreningens verksamhetsidé är att genom kooperativa arbetsformer främja arbetsglädje, gemenskap och utveckling för barn, föräldrar och personal.

Medlemmarna och de som utnyttjar föreningens tjänster deltar i verksamheten genom aktivt föreningsarbete.

Föreningen har anställd personal för den dagliga och pedagogiska verksamheten, t ex rektor, lärare, fritidsledare och annan pedagogisk personal.

Vad händer med eventuell vinst?

All eventuell vinst går direkt tillbaka till verksamheten.

Hur mycket måste man engagera sig?

Att vara förälder till barn inom verksamheten är förenat med ett visst engagemang. Tillsammans gör vi vårt bästa för att fördela arbetsuppgifterna så att det passar var och ens livssituation. Vi har under åren märkt att det är både meningsfullt och roligt att bedriva friskola tillsammans. Dessutom har man som förälder en aktiv och påverkande roll i sitt barns skolgång.

Information om behandling av personuppgifter

Inom SOL-friskola behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig i olika sammanhang, till exempel när du gör en ansökan/anmälan på någon av våra blanketter. Det innebär att uppgifterna kommer att behandlas i någon form av register. Det gör vi enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen som gäller i hela EU (GDPR = General Data Protection Regulation) eller med stöd av annan lagstiftning. Läs mer…