Teknik

Inom teknik jobbar vi med entreprenöriellt lärande. Det innebär (i vårt fall)  att vi utgår från ett problem/behov. Eleverna ska sedan ”uppfinna”  någon eller några tekniska lösningar som löser problemet eller uppfyller behovet för personen. Eleverna gör ritningar och bygger sedan en modell utifrån sin idé. Arbetet utvärderas sedan och eleverna får reflektera över hur de löst problemet och över arbetsprocessen.

Vad gick bra? Fick du ompröva din idé? I så fall hur? Går din idé att utveckla? Osv.

 

 

Lärare som undervisar i bild är:

Svenska, SO/NO åk F-2

View details

Teknik, Matematik och Engelska åk F-2, Idrott F-4

View details