Matematik

I matematiken jobbar vi med att utveckla och förbereda eleverna för de matematiska utmaningar som de senare kommer möta, samt till viss del redan möter, i sin vardag. Kunskaper i matematik ger eleverna goda förutsättningar att fungera som medborgare i ett demokratiskt samhälle.

Genom matematikundervisningen vill vi ge eleverna möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper i taluppfattning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning. I undervisningen använder vi oss av gemensamma genomgångar, där eleverna på olika sätt aktiveras. Att samtala om matematik är en viktig del i utvecklingen av elevernas matematiska förståelse. Undervisningens progression är att eleverna går från ett konkret matematiskt kunnande till ett mer abstrakt. I övrigt använder vi, utöver läroboken, material för att konkretisera den abstrakta matematiken samt digitala verktyg och upplevelsebaserad matematik utomhus.

Lärare som undervisar i bild är:

Matematik åk 4-6, svenska åk 4-6

View details

Matematik åk 4-6, SO åk 4-6 , NO åk 4-6, Teknik åk 4-6

View details

Teknik åk 1-3, Matematik åk 1-3, Engelska åk 1-3

View details