Förskolan

Lise-Lotte Smolle

Rektor förskola

Sara Jackson

Barnskötare

Kelly Bogg

Barnskötare