Engelska

 

All undervisning i engelska sker enligt principen örat -> kroppen -> munnen -> ögonen -> handen. Detta innebär att eleverna börjar med att lyssna på engelska, att höra språket är grunden till all språkinlärning. Det är därför vi lärare pratar engelska på lektionerna, redan från start. Eleverna får sedan visa sin förståelse i handling och med kroppsspråk. När det sedan kommer till att tala engelska följer vi två linjer, dels ska de kunna prata individuellt via enstaka ord och fraser samtidigt som de tar hjälp av kroppsspråket, dels ska de kunna delta kollektivt via sånger, ramsor eller genom att säga efter läraren i kör/grupp. Nästa steg är att kunna läsa på engelska, till en början ord som de hört många gånger, för att gå vidare till fraser, meningar och sedan sammanhållen text. Till sist är eleverna mogna att skriva på engelska.

Vi jobbar med ett material som heter What’s up och kompletterar detta med annat material som passar ihop med det området vi arbetar med. Vi jobbar mycket med att eleverna ska bygga upp ett ordförråd och det får de göra genom att arbeta med kort, där en bild och ett engelskt ord ska paras ihop, tränas in och sedan befästas.

 

Åk 1
I åk 1 jobbar vi mycket med att eleverna ska komma i kontakt med språket, många rim, ramsor och sånger. Eleverna ska kunna säga vad de heter och var de kommer ifrån, kunna några färger, några siffror och andra ord utifrån deras intresse.

 

Åk 2-3
I åk 2-3 fortsätter vi med sånger och ramsor, vi jobbar med körläsning och börjar skriva enkla ord och meningar. Eleverna fortsätter att bygga upp sitt ordförråd och ska kunna berätta enkelt om sig själva och sin familj.

 

Åk 4
I åk 4 introduceras eleverna för lite mer text, de ska kunna läsa lite text själva och lära in ord genom att hitta strategier för detta. De ska kunna berätta och skriva lite om sig själva, sin familj och sina intressen.

 

Åk 5
I åk 5 läser eleverna längre texter och olika texttyper. De ska kunna skriva längre texter och prata mer om sig själva och även börja kunna argumentera för sina åsikter. De fortsätter att bygga upp sitt ordförråd. De skriver enkla faktatexter.

 

Åk 6
I åk 6 blir undervisningen i engelska lite friare, eleverna kan relativt mycket engelska och vi skriver ännu längre texter i olika genrer, möter olika typer av texter, jobbar med analyser av film och sång och de pratar och argumenterar för sina åsikter.

 

 

Lärare som undervisar i engelska är :