Bild

Varje dag möts vi av fler bilder än vi hinner uppfatta, bilder som vill informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. På bildlektionerna tränar eleverna på viktiga färdigheter som är bra att ha i det vardagliga livet.

Eleverna får möta bilder på olika sätt genom att skapa egna bilder, analysera och tolka både nutida och historiska bilder av olika slag. Eleverna får även prova på olika material, verktyg och tekniker.

Eleverna får utveckla sin kreativa förmåga samt ges möjlighet att ta ansvar för och driva sina egna arbetsprocesser.

 

Lärare som undervisar i bild är:

Förskoleklasslärare och Fritids

Förskoleklass och Bild åk F-6

View details