Bild

 

Varje dag möts vi av fler bilder än vi hinner uppfatta, bilder som vill informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser.

På bildlektionerna tränar eleverna på viktiga färdigheter som är bra att ha i det vardagliga livet. Eleverna får möta bilder på olika sätt. Eleverna skapar egna bilder, analyserar och tolkar både nutida och historiska bilder av olika slag.

Eleverna får prova på olika material, verktyg och tekniker.

Eleverna får utveckla sin kreativa förmåga samt ges möjlighet att ta ansvar för och driva sina egna arbetsprocesser.

 

 

Lärare som undervisar i bild är:

Trä-och metallslöjd

View details

Textilslöjd

View details