Svenska

I svenska åk. 2-3 jobbar vi traditionellt med svenska. Vi varvar läsförståelse, grammatik och skrivuppgifter. Vi jobbar enligt cirkelmodellen (se nedan) när vi tränar på att skriva olika sorters texter. Inom läsförståelse arbetar vi med olika läsförståelsestrategier. Läsfixarna (Konstnären, spågumman, frågeapan , cowboyen och fröken detektiv) .

http://www.enlasandeklass.se/lasforstaelsestrategier/filmen-om-lasfixarna/ Grammatikundervisningen ges framförallt i form av ett arbetsmaterial som kallas Pilen. http://www.alfamax.se/pilen.php.Vi jobbar även med veckans ord. I de yngre åldrarna används tekniska hjälpmedel främst till de elever som behöver stöd. Övriga elever använder datorer och iPads när de ska bearbeta sina texter.Eleverna har läsläxa och veckans ord varje vecka.Vi använder skolverkets bedömningsstöd. Struktur och igenkänning är två ledord som genomsyrar all svenskundervisning för de yngre eleverna.

 

 

 

I svenska åk 4-6 arbetar vi med cirkelmodellen när vi skriver texter. Den består av fyra steg, att bygga kunskap och begrepp inom ämnesområdet, att läsa och undersöka exempeltexter, att skriva tillsammans och att skriva på egen hand. I varje arbetsområde, t.ex. berättande text, ingår alltid momenten läsa, skriva och tala. Vi arbetar också med drama, högläsning, läsförståelse och språklära, som t.ex. stavning, ordförståelse, meningsbyggnad och grammatik.

 

Lärare som undervisar i bild är:

Lärare

Klasslärare åk 5-6

View details