HKK

Hem- och konsumentkunskap ett ämne som förbereder våra elever i åk 6 för ett mer hälsosamt och välmående liv, där de ska få verktyg för att kunna göra medvetna val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi.

Hkk är ett processämne där eleven följer en arbetsuppgift från val/planering till genomförande och till sist utvärdering av sitt arbete och sina resultat.

Undervisningen sker på Slungis, byns gamla skola/ungdomsgård, som ligger ca 1 km från skolan. Vi har fått flera spisar/ugnar installerade och under sommaren -17 har ett nytt kök monterats, inklusive en perfekt och snabb diskmaskin, vilket underlättar enormt för oss.

Eleverna är uppdelade i grupper om 8 och har lektionspass varannan vecka á 80 minuter.