Teknik åk 1-3, Matematik åk 1-3, Engelska åk 1-3

Rektor/skolchef/lärare

Engelska åk2, 3, 5 och 6