Teknik, Matematik och Engelska åk F-2, Idrott F-4

Rektor, Skolchef och Lärare

Engelska åk 4-6 och språkval engelska åk 6