Svenska, SO/NO åk F-3

Teknik, Matematik och Engelska åk F-3

Svenska, Matematik, NO/SO/Teknik åk 4-5 och Språkval spanska åk 6