Svenska, Matematik, NO/SO/Teknik åk 4-5 och Språkval spanska åk 6

Lärare

Svenska, Matematik, NO/SO/Teknik åk 6, Lästräning och Läsklubb