Fritids och Resurs

Resurs åk 3-4

Tyska åk 6

Fritids och Resurs

Livskunskap, Rastaktiviteter, Lånebod, Resurs

Fritids och Resurs

Svenska, SO/NO åk F-2

Teknik, Matematik och Engelska åk F-2, Idrott F-4

Trä-och metallslöjd

Textilslöjd

Åsa Frykberg

Lärare

Klasslärare åk 3-4, Musik åk F-6

Bildlärare och Fritids

Bild åk F-6 och Fritids