Idrott åk 1-6

Matematik åk 4-6, SO åk 4-6 , NO åk 4-6, Teknik åk 4-6

Teknik åk 1-3, Matematik åk 1-3, Engelska åk 1-3

Trä-och metallslöjd

Textilslöjd

Åsa Frykberg

Elevassistent/resurs

Förskoleklasslärare/fritids

Bild åk F

Matematik åk 4-6, svenska åk 4-6

Lärare/resurs/Fritids

Bild åk F-6, likabehandling