Fritids och Resurs

Livskunskap, Rastaktiviteter, Lånebod och Puls på rasten

Fritids och Resurs

Svenska, SO/NO åk F-3

Teknik, Matematik och Engelska åk F-3

Trä-och metallslöjd

Textilslöjd

Åsa Frykberg

Elevassistent, Fritids och Resurs

Musik åk F-6

Förskoleklasslärare och Fritids

Förskoleklass och Bild åk F-6

Svenska, Matematik, NO/SO/Teknik åk 4-5 och Språkval spanska åk 6